Młodzież Franciszkańska

W roku 2002 z inicjatywy pracujących przy naszej parafii oo. Franciszkanów powstała wspólnota młodzieży działającej przy kościele i angażującej się w jego życie – Młodzież Franciszkańska. Jej pierwszym opiekunem został o. Ireneusz Klimczyk. Początki nie były łatwe i związane były z małą grupą osób zainteresowanych spotkaniami, ale po jakimś czasie wspólnota liczyła 20 osób.

Z biegiem czasu większość młodzieży rozjechała się na studia do okolicznych miast, później również przełożeni przenieśli opiekuna Młodzieży Franciszkańskiej o. Ireneusza do innego klasztoru. Zastąpił go o. Mariusz Kapczyński, którego zadaniem było reaktywować grupę. O. Mariusz sprostał temu wyzwaniu, wspólnota została odbudowana, a jej charakter nie zmienił się. Jednak początki nie były proste, na pierwszym spotkaniu pojawiły się zaledwie 3 osoby, ale cierpliwość zaowocowała i z czasem wspólnota liczyła około 15 osób – może niezbyt liczebna, ale z pewnością mocna duchem. Dlatego dziękujemy Ojcu Mariuszowi za jego trud i czas nam poświęcony!!!!!!!

 Jak to bywa w naszym Zakonie nadszedł znów czas zmian, przenosin, „ awansów”. Ojciec Mariusz nie opuścił parafii w Radziejowie, ale wolą przełożonego Ojca Prowincjała został gwardianem i proboszczem naszej parafii, co wiąże się z innymi obowiązkami i od września 2012 roku wspólnotę Młodzieży Franciszkańskiej przejął o. Jarosław Paryż.

Jak działa i po co jest  Modzież Franciszkańska?

Jest to wspólnota młodych ludzi, pragnących pogłębiać swoją przyjaźń z Bogiem w duchu św. Franciszka z Asyżu. Spotkania Młodzieży Franciszkańskiej odbywają się w piątki. Rozpoczynają się Mszą Świętą o godzinie 18.00. Po zakończeniu liturgii przechodzimy do klasztornej biblioteki, gdzie odbywa się dalsza część spotkania. Nasze zebrania opierają się głównie na wspólnej adoracji, modlitwie brewiarzowej bądź rozważaniu Słowa Bożego. Bardzo często opiekun młodzieży przygotowywał katechezy, które miały na celu wyjaśnienie nam wielu spraw i uczyły podejścia do życia. Czasami na spotkania zapraszamy prelegenta, który wprowadza nas w świat do tej pory nam nieznany lub znany tylko pobieżnie.

Od samego początku młodzież franciszkańska angażuję się w różne akcje parafialne. Każdego roku z okazji Mikołajek Młodzież sama przygotowuje, pakuje i wspólnie z ministrantami roznosi prezenty dla dzieci z najuboższych rodzin w naszej parafii. Dzięki tej akcji obdarowanych zostaje około 100 dzieci.

Co roku przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy „Akcję Piernik”. „Akcja” polega na tym, że Młodzież sama wypieka, dekoruje i pakuje pierniczki, które potem rozprowadza w niedzielę, przed Bożym Narodzeniem. Początkowo dochód z nich przeznaczony był na wybrany dom dziecka, jednak później postanowiliśmy, że zebrana kwota zostanie w całości przeznaczona dla najuboższych rodzin w naszej parafii. Tak też zawsze po zakończeniu „Akcji” spotykamy się i wspólnie decydujemy dla kogo przeznaczyć zebrane pieniądze.

Nasza obecność przy kościele objawia się również poprzez zaangażowanie w życie parafii. Młodzież Franciszkańska przygotowuje w Wielkim Poście Drogi Krzyżowe, bierze aktywny udział w przygotowaniach do obchodów Triduum Paschalnego, adoruje Pana Jezusa w ciemnicy i przy grobie. Bardzo często włączamy się w liturgię Mszy Świętej, głównie w liturgię słowa, na spotkaniach Młodzieży dzielimy się czytaniami na niedzielę. Ponadto często adorujemy Najświętszy Sakrament i włączamy się w wszelkie inne uroczystości.

Młodzież franciszkańska nie tylko organizuje różne akcje charytatywne. Każdego roku na początku czerwca wyjeżdżamy na Spotkanie Młodych LEDNICA. Można powiedzieć, że tradycją stały się również wyjazdy na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży w Niepokalanowie – Max Festiwal. Organizowane są również jednodniowe wycieczki i dni skupienia. W tym roku młodzież franciszkańska brała również udział w koloniach wraz ze scholankami i ministrantami.

Jak zostało napisane wyżej nowym opiekunem młodzieży został o. Jarosław Paryż i jak w poprzednich latach tak i teraz pojawia się problem wyjazdu młodzieży na studia itp. Ma to wpływ na zmniejszenie się osób uczestniczących w spotkaniach. Dlatego zapraszamy młodzież do czynnego włączenia się w życie naszej parafii, czego wyrazem może być spędzenie wieczoru piątkowego po franciszkańsku i z Bogiem!!! Charakter spotkań Młodzieży Franciszkańskej będzie kontynuowany jak w latach poprzednich, ale jest otwartość na zmiany i co rusz nowe pomysły. To wszystko po to, by wspólnie pogłębiać swoją wiarę, zbliżać się do Boga i pomagać ma nam w tym osoba św. Franciszka z Asyżu. Zapraszamy i czekamy!!! Przyjdź i zobacz i zostań!

 

Aktualna Lista Młodzieży Franciszkańskiej:

 1. Aleksandra Staszak
 2. Maria Antos
 3. Marika Graczyk
 4. Maria Jasińska
 5. Lidia Kowalczyk
 6. Alicja Bolewicz
 7. Katarzyna Sadowska
 8. Beata Bladoszewska
 9. Magda Pakulska
 10. Marcelina Cichowlas
 11. Kamil Pawlak
 12. Mateusz Jabłoński
 13. Kuba Głowacki

 

Opiekun o. Jarosław Paryż

Wyjazd Młodzieży Franciszkańskiej na Maxfestiwal 2012 r.

Wyjazd Młodzieży Franciszkańskiej na Maxfestiwal 2011 r.

Wyjazd Młodzieży Franciszkańskiej do Nieborowa 2011 r.

Wyjazd Młodzieży Franciszkańskiej na Maxfestiwal 2010 r.